Projekt ?Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży? jest działaniem partnerskim Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja i Gimnazjum nr 3 w Lublinie.

 

Projekt  ma na celu zaktywizowanie 60 gimnazjalistów z lubelskiej dzielnicy Wrotków poprzez opracowanie i wdrożenie w latach 2012-2014 programu wspierania partycypacji młodzieży. Projekt rozpoczął  się 16 lipca 2012, a zakończy 30 września 2014. W tym czasie zostanie stworzony czterosemestralny program obejmujący:


 • I Szkolenia aktywizujące dla młodzieży:  umiejętności liderskie, praca w grupie, samoorganizacja, w tym podejmowanie inicjatyw w grupie na rzecz szkoły, identyfikacja problemów i ich selekcja,

 

 • II Szkolenia dla młodzieży związane z życiem społecznym miasta i dzielnicy: identyfikacja problemów dzielnicy, ich selekcja, warsztaty krytycznego myślenia, podejmowanie inicjatyw na rzecz dzielnicy,

 

 • III Szkolenia na temat funkcjonowania organów, takich jak Rada Dzielnicy, Rada Miasta,Młodzieżowa Rada Miasta,
 • IV Wprowadzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków i jej funkcjonowanie.

 

Zostanie także wprowadzony system cyklicznych konsultacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


?Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży?, oficjalna strona projektu, Lublin, Miasto Lublin, 2012, 2013, 2014,  konferencja podsumowująca projekt, 12 września 2014, zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt "Razem Dla Wrotkowa",  projekt, www.wrotkow.kreadukacja.org, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, Kino Pod chmurką, kino pod chmurką,  fotorelacja, zdjęcia, galeria zdjęć, impreza plenerowa dla mieszkańców Wrotkowa, ognisko, szkolenia, współpraca szkoły i organizacji  pozarządowej, współpraca z NGO, lublin.ngo.pl, media, radio, telewizja, prasa, działanie partnerskie Fundacji Działań Edukacyjnych  KReAdukacja i Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, kampania wyborcza młodzieży, kampania wyborcza w Gimnazjum nr 3, szkoła sukcesu, miejsce odkrywania talentów, szkoła odkrywania talentów, pierwszy rocznik programu, drugi rocznik programu, wybory do MRD Wrotków, wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, zaktywizowanie 60 gimnazjalistów, aktywizacja młodzieży, aktywizacja, lubelska dzielnica Wrotków, szkolenia aktywizujące dla młodzieży, umiejętności liderskie, praca w grupie, samoorganizacja, podejmowanie inicjatyw w grupie na rzecz szkoły, identyfikacja problemów i ich selekcja, szkolenia dla młodzieży związane z życiem społecznym miasta i dzielnicy, identyfikacja problemów dzielnicy, selekcja problemów, warsztaty krytycznego myślenia, podejmowanie inicjatyw na rzecz dzielnicy, szkolenia na temat funkcjonowania organów państwowych, Rada Dzielnicy, Rada Dzielnicy Wrotków, Rada Miasta,Młodzieżowa Rada Miasta, wprowadzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, MRD Wrotków, system cyklicznych konsultacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Młodzieżowa Rada Miasta, Piotr Kowalczyk, Piotr Popiel, Tomasz Pitucha, wizyta studyjna 2014, wizyty studyjne, pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, Kino Pod Chmurką [Czerwiec 2014], Wizyta Studyjna w Radzie Miasta Lublin [Czerwiec 2014], Wizyta Studyjna w Radzie Dzielnicy Wrotków [Czerwiec 2014], Szkolenie Dla Nauczycieli [Czerwiec 2014], Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków [Marzec 2014], Wybory Do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków [Marzec 2014], Pierwsze Konsultacje [Marzec 2014], Kampania Wyborcza [Marzec 2014], Inicjatywa 3 Klasy Gimnazjum nr 3, Inicjatywa "Poszukiwacze Owocowego Skarbu", Pierwsza Inicjatywa Dla Seniorów, Druga Inicjatywa Dla Seniorów, praca na zajęciach, Gra Terenowa Na Wrotkowie [Październik 2013], gra terenowa na Wrotkowie dla młodzieży, Zajęcia II Roku Projektu [Wrzesień 2013], Ognisko [Czerwiec 2013], Szkolenie Dla Nauczycieli [Czerwiec 2013], Rekrutacja Nowych Uczestników [Czerwiec 2013], Wizyta Studyjna w Ratuszu [Maj 2013], Wizyta Studyjna w Radzie Dzielnicy Wrotków [Maj 2013], Mini Trening Kreatywnego Myślenia [Maj 2013], Praca Nad Ankietami [Kwiecień 2013], Pan Stanisław Łopuszyński, Pan Stanisław Przech, goście na Wrotkowie, Wizyta w Radiu Lublin [Luty 2013], Trzecia Inicjatywa Gimnazjum nr 3 w Lublinie Podczas "Tygodnia Życzliwości", Zajęcia z 1 Semestru Projektu i Wizyta w Radiu Lublin, Fundacja KReAdukacja, ul. Głęboka 8A, 20-607 Lublin, materiały do pobrania, logo projektu, plakat projektu, logo Kino Pod Chmurką, Portal Nasze Miasto, Wrotków: Uczniowie stworzą Młodzieżową Radę Osiedla, ITVL, Pani Beata Nowak-Przech, Pani Dyrektor Elżbieta Kot, Oficjalnym partnerem projektu jest Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w LublinieSwiss Contribution Logo,?Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży?, oficjalna strona projektu, Lublin, Miasto Lublin, 2012, 2013, 2014,  konferencja podsumowująca projekt, 12 września 2014, zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt "Razem Dla Wrotkowa",  projekt, www.wrotkow.kreadukacja.org, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, Kino Pod chmurką, kino pod chmurką,  fotorelacja, zdjęcia, galeria zdjęć, impreza plenerowa dla mieszkańców Wrotkowa, ognisko, szkolenia, współpraca szkoły i organizacji  pozarządowej, współpraca z NGO, lublin.ngo.pl, media, radio, telewizja, prasa, działanie partnerskie Fundacji Działań Edukacyjnych  KReAdukacja i Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, kampania wyborcza młodzieży, kampania wyborcza w Gimnazjum nr 3, szkoła sukcesu, miejsce odkrywania talentów, szkoła odkrywania talentów, pierwszy rocznik programu, drugi rocznik programu, wybory do MRD Wrotków, wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, zaktywizowanie 60 gimnazjalistów, aktywizacja młodzieży, aktywizacja, lubelska dzielnica Wrotków, szkolenia aktywizujące dla młodzieży, umiejętności liderskie, praca w grupie, samoorganizacja, podejmowanie inicjatyw w grupie na rzecz szkoły, identyfikacja problemów i ich selekcja, szkolenia dla młodzieży związane z życiem społecznym miasta i dzielnicy, identyfikacja problemów dzielnicy, selekcja problemów, warsztaty krytycznego myślenia, podejmowanie inicjatyw na rzecz dzielnicy, szkolenia na temat funkcjonowania organów państwowych, Rada Dzielnicy, Rada Dzielnicy Wrotków, Rada Miasta,Młodzieżowa Rada Miasta, wprowadzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, MRD Wrotków, system cyklicznych konsultacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Młodzieżowa Rada Miasta, Piotr Kowalczyk, Piotr Popiel, Tomasz Pitucha, wizyta studyjna 2014, wizyty studyjne, pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, Kino Pod Chmurką [Czerwiec 2014], Wizyta Studyjna w Radzie Miasta Lublin [Czerwiec 2014], Wizyta Studyjna w Radzie Dzielnicy Wrotków [Czerwiec 2014], Szkolenie Dla Nauczycieli [Czerwiec 2014], Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków [Marzec 2014], Wybory Do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków [Marzec 2014], Pierwsze Konsultacje [Marzec 2014], Kampania Wyborcza [Marzec 2014], Inicjatywa 3 Klasy Gimnazjum nr 3, Inicjatywa "Poszukiwacze Owocowego Skarbu", Pierwsza Inicjatywa Dla Seniorów, Druga Inicjatywa Dla Seniorów, praca na zajęciach, Gra Terenowa Na Wrotkowie [Październik 2013], gra terenowa na Wrotkowie dla młodzieży, Zajęcia II Roku Projektu [Wrzesień 2013], Ognisko [Czerwiec 2013], Szkolenie Dla Nauczycieli [Czerwiec 2013], Rekrutacja Nowych Uczestników [Czerwiec 2013], Wizyta Studyjna w Ratuszu [Maj 2013], Wizyta Studyjna w Radzie Dzielnicy Wrotków [Maj 2013], Mini Trening Kreatywnego Myślenia [Maj 2013], Praca Nad Ankietami [Kwiecień 2013], Pan Stanisław Łopuszyński, Pan Stanisław Przech, goście na Wrotkowie, Wizyta w Radiu Lublin [Luty 2013], Trzecia Inicjatywa Gimnazjum nr 3 w Lublinie Podczas "Tygodnia Życzliwości", Zajęcia z 1 Semestru Projektu i Wizyta w Radiu Lublin, Fundacja KReAdukacja, ul. Głęboka 8A, 20-607 Lublin, materiały do pobrania, logo projektu, plakat projektu, logo Kino Pod Chmurką, Portal Nasze Miasto, Wrotków: Uczniowie stworzą Młodzieżową Radę Osiedla, ITVL, Pani Beata Nowak-Przech, Pani Dyrektor Elżbieta Kot, Oficjalnym partnerem projektu jest Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w LublinieSwiss Contribution Logo, Ecorys?Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży?, oficjalna strona projektu, Lublin, Miasto Lublin, 2012, 2013, 2014,  konferencja podsumowująca projekt, 12 września 2014, zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt "Razem Dla Wrotkowa",  projekt, www.wrotkow.kreadukacja.org, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, Kino Pod chmurką, kino pod chmurką,  fotorelacja, zdjęcia, galeria zdjęć, impreza plenerowa dla mieszkańców Wrotkowa, ognisko, szkolenia, współpraca szkoły i organizacji  pozarządowej, współpraca z NGO, lublin.ngo.pl, media, radio, telewizja, prasa, działanie partnerskie Fundacji Działań Edukacyjnych  KReAdukacja i Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, kampania wyborcza młodzieży, kampania wyborcza w Gimnazjum nr 3, szkoła sukcesu, miejsce odkrywania talentów, szkoła odkrywania talentów, pierwszy rocznik programu, drugi rocznik programu, wybory do MRD Wrotków, wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, zaktywizowanie 60 gimnazjalistów, aktywizacja młodzieży, aktywizacja, lubelska dzielnica Wrotków, szkolenia aktywizujące dla młodzieży, umiejętności liderskie, praca w grupie, samoorganizacja, podejmowanie inicjatyw w grupie na rzecz szkoły, identyfikacja problemów i ich selekcja, szkolenia dla młodzieży związane z życiem społecznym miasta i dzielnicy, identyfikacja problemów dzielnicy, selekcja problemów, warsztaty krytycznego myślenia, podejmowanie inicjatyw na rzecz dzielnicy, szkolenia na temat funkcjonowania organów państwowych, Rada Dzielnicy, Rada Dzielnicy Wrotków, Rada Miasta,Młodzieżowa Rada Miasta, wprowadzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, MRD Wrotków, system cyklicznych konsultacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Młodzieżowa Rada Miasta, Piotr Kowalczyk, Piotr Popiel, Tomasz Pitucha, wizyta studyjna 2014, wizyty studyjne, pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, Kino Pod Chmurką [Czerwiec 2014], Wizyta Studyjna w Radzie Miasta Lublin [Czerwiec 2014], Wizyta Studyjna w Radzie Dzielnicy Wrotków [Czerwiec 2014], Szkolenie Dla Nauczycieli [Czerwiec 2014], Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków [Marzec 2014], Wybory Do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków [Marzec 2014], Pierwsze Konsultacje [Marzec 2014], Kampania Wyborcza [Marzec 2014], Inicjatywa 3 Klasy Gimnazjum nr 3, Inicjatywa "Poszukiwacze Owocowego Skarbu", Pierwsza Inicjatywa Dla Seniorów, Druga Inicjatywa Dla Seniorów, praca na zajęciach, Gra Terenowa Na Wrotkowie [Październik 2013], gra terenowa na Wrotkowie dla młodzieży, Zajęcia II Roku Projektu [Wrzesień 2013], Ognisko [Czerwiec 2013], Szkolenie Dla Nauczycieli [Czerwiec 2013], Rekrutacja Nowych Uczestników [Czerwiec 2013], Wizyta Studyjna w Ratuszu [Maj 2013], Wizyta Studyjna w Radzie Dzielnicy Wrotków [Maj 2013], Mini Trening Kreatywnego Myślenia [Maj 2013], Praca Nad Ankietami [Kwiecień 2013], Pan Stanisław Łopuszyński, Pan Stanisław Przech, goście na Wrotkowie, Wizyta w Radiu Lublin [Luty 2013], Trzecia Inicjatywa Gimnazjum nr 3 w Lublinie Podczas "Tygodnia Życzliwości", Zajęcia z 1 Semestru Projektu i Wizyta w Radiu Lublin, Fundacja KReAdukacja, ul. Głęboka 8A, 20-607 Lublin, materiały do pobrania, logo projektu, plakat projektu, logo Kino Pod Chmurką, Portal Nasze Miasto, Wrotków: Uczniowie stworzą Młodzieżową Radę Osiedla, ITVL, Pani Beata Nowak-Przech, Pani Dyrektor Elżbieta Kot, Oficjalnym partnerem projektu jest Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w LublinieSwiss Contribution Logo, Ecorys, Euroregion Bałtyk