Goście Na Wrotkowie

O zainteresowaniu historią „małej ojczyzny” i o tym, jak ważne jest zaangażowanie w rozwój otoczenia, w jakim się żyje mogli posłuchać uczniowie Gimnazjum nr 3 w Lublinie, biorący udział w projekcie „Razem dla Wrotkowa”. 25 lutego w Szkole odbyło się spotkanie zorganizowane przez Panią Beatę Nowak – Przech. Głównymi gośćmi spotkania byli: Pan Stanisław Łopuszyński, autor książki „Blaski i cienie Osiedla im. Wacława i Zofii Nałkowskich w Lublinie” oraz Pan Stanisław Przech, zajmujący się m.in. historią życia Wacława Nałkowskiego. Obaj Panowie ciekawie opowiadali o przeszłości osiedla, starając się zainteresować zebraną młodzież najbliższym otoczeniem. Spotkanie dało także możliwość przekazania młodszemu pokoleniu pasji, z jaką Goście spotkania działali i nadal działają na rzecz swojej dzielnicy. Mamy nadzieję, że ten pierwszy po przerwie semestralnej dzień w szkole wpłynie pozytywnie na działania młodzieży, która już niedługo będzie współtworzyć Młodzieżową Radę Dzielnicy.


Nagranie Audio

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

goście spotkania, Pan Stanisław Łopuszyński, autor książki „Blaski i cienie Osiedla im. Wacława i Zofii Nałkowskich w Lublinie”, Pan Stanisław Przech, historia życia Wacława Nałkowskiego, “Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży”, oficjalna strona projektu, Lublin, Miasto Lublin, 2012, 2013, 2014,   konferencja podsumowująca projekt, 12 września 2014, zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt "Razem Dla Wrotkowa",   projekt, www.wrotkow.kreadukacja.org, www.kreadukacja.org, fundacja@kreadukacja.org, Kino Pod chmurką, kino pod chmurką,   fotorelacja, zdjęcia, galeria zdjęć, impreza plenerowa dla mieszkańców Wrotkowa, ognisko, szkolenia, współpraca szkoły i organizacji   pozarządowej, współpraca z NGO, lublin.ngo.pl, media, radio, telewizja, prasa, działanie partnerskie Fundacji Działań Edukacyjnych   KReAdukacja i Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, kampania wyborcza młodzieży, kampania wyborcza w  Gimnazjum nr 3, szkoła sukcesu, miejsce odkrywania talentów, szkoła odkrywania talentów, pierwszy rocznik programu, drugi rocznik  programu, wybory do MRD Wrotków, wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, zaktywizowanie 60 gimnazjalistów, aktywizacja  młodzieży, aktywizacja, lubelska dzielnica Wrotków, szkolenia aktywizujące dla młodzieży, umiejętności liderskie, praca w grupie,  samoorganizacja, podejmowanie inicjatyw w grupie na rzecz szkoły, identyfikacja problemów i ich selekcja, szkolenia dla młodzieży  związane z życiem społecznym miasta i dzielnicy, identyfikacja problemów dzielnicy, selekcja problemów, warsztaty krytycznego  myślenia, podejmowanie inicjatyw na rzecz dzielnicy, szkolenia na temat funkcjonowania organów państwowych, Rada Dzielnicy, Rada  Dzielnicy Wrotków, Rada Miasta,Młodzieżowa Rada Miasta, wprowadzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, funkcjonowanie  Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków, MRD Wrotków, system cyklicznych konsultacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i  Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, Projekt współfinansowany przez  Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Młodzieżowa Rada  Miasta, Piotr Kowalczyk, Piotr Popiel, Tomasz Pitucha, wizyta studyjna 2014, wizyty studyjne, pierwsza sesja Młodzieżowej Rady  Dzielnicy Wrotków, Kino Pod Chmurką [Czerwiec 2014], Wizyta Studyjna w Radzie Miasta Lublin [Czerwiec 2014], Wizyta Studyjna w  Radzie Dzielnicy Wrotków [Czerwiec 2014], Szkolenie Dla Nauczycieli [Czerwiec 2014], Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy  Wrotków [Marzec 2014], Wybory Do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków [Marzec 2014], Pierwsze Konsultacje [Marzec 2014],  Kampania Wyborcza [Marzec 2014], Inicjatywa 3 Klasy Gimnazjum nr 3, Inicjatywa "Poszukiwacze Owocowego Skarbu", Pierwsza  Inicjatywa Dla Seniorów, Druga Inicjatywa Dla Seniorów, praca na zajęciach, Gra Terenowa Na Wrotkowie [Październik 2013], gra  terenowa na Wrotkowie dla młodzieży, Zajęcia II Roku Projektu [Wrzesień 2013], Ognisko [Czerwiec 2013], Szkolenie Dla Nauczycieli  [Czerwiec 2013], Rekrutacja Nowych Uczestników [Czerwiec 2013], Wizyta Studyjna w Ratuszu [Maj 2013], Wizyta Studyjna w Radzie  Dzielnicy Wrotków [Maj 2013], Mini Trening Kreatywnego Myślenia [Maj 2013], Praca Nad Ankietami [Kwiecień 2013], Pan Stanisław  Łopuszyński, Pan Stanisław Przech, goście na Wrotkowie, Wizyta w Radiu Lublin [Luty 2013], Trzecia Inicjatywa Gimnazjum nr 3 w  Lublinie Podczas "Tygodnia Życzliwości", Zajęcia z 1 Semestru Projektu i Wizyta w Radiu Lublin, Fundacja KReAdukacja, ul. Głęboka  8A, 20-607 Lublin, materiały do pobrania, logo projektu, plakat projektu, logo Kino Pod Chmurką, Portal Nasze Miasto, Wrotków:  Uczniowie stworzą Młodzieżową Radę Osiedla, ITVL, Pani Beata Nowak-Przech, Pani Dyrektor Elżbieta Kot, Oficjalnym partnerem  projektu jest Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie,Swiss Contribution Logo, Ecorys, Euroregion Bałtyk, logo projektu, plakat projektu